Hiện tại, tổng số nhân sự của VINAWOOD là 350 người. Ngoài 2 bộ phận chính là Sản xuất và Kinh doanh, chúng tôi còn thành lập phòng Quản lý Chất lượng và phòng R&D với 15 nhân sự nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm không ngừng được đổi mới và nâng cao.

bomayquanly
LIÊN HỆ NHANH

Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi, hoặc gọi chúng tôi qua số máy: 0123-333-2333.

Not readable? Change text. captcha txt
Sales