Miêu tả XUẤT KHẨU TIÊU CHUẨN PHỔ THÔNG
Tên sản phẩm CỐP PHA PHỦ PHIM XUẤT KHẨU CỐP PHA PHỦ PHIM TIÊU CHUẨN CỐP PHA PHỦ PHIM PHỔ THÔNG
Kích cỡ 1220×2440 mm1250x2500 mm 1220×2440 mm1250x2500 mm 1220×2440 mm1250x2500 mm
Loại keo 100% WBP Glue (Keo chiu nước) 100% WBP Glue (Keo chiu nước) 100% WBP Glue (Keo chiu nước)
Bề mặt Gỗ Bạch Đàn/Keo Loại A Gỗ Bạch Đàn/Keo Loại A Gỗ Bạch Đàn/Keo Loại A
Cốt ván Gỗ Bạch Đàn/Keo Loại A Gỗ Bạch Đàn/Keo Loại A/B Gỗ Bạch Đàn/Keo Loại A/B/C
Loại phim Phim Dynea nâu Phim Dynea nâu Phim Dynea nâu
Định lượng phim >=130g/m2 >=130g/m2 >=130g/m2
Độ ẩm <=12% <=12% <=12%
Số lần tái sử dụng 7-15 lần 7-10 lần 5-7 lần
Đun không tách lớp >= 72 tiếng 12-15 tiếng 8 tiếng
LIÊN HỆ NHANH

Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi, hoặc gọi chúng tôi qua số máy: 0123-333-2333.

Not readable? Change text. captcha txt
Sales