Sản phẩm Cốp pha phủ phim VINAWOOD được kiểm định bởi Viện Vật Liệu Xây Dựng thuộc Bộ Xây Dựng. Kết quả kiểm định được thể hiện trong bảng dưới đây:VIBM

BẢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TTTên chỉ tiêuĐơn vịKết quảPhương pháp thử
 1 Độ ẩm % 10,9 TCVN 7756-3:2007
 2 Khối lượng thể tích kg/m3 636,0 TCVN 7756-4:2007
 3 Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước % 1,8 TCVN 7756-5:2007
 4 Cường độ uốn tĩnh MPa 45,4 TCVN 7756-6:2007
 5 Mô đun đàn hồi khi uốn tĩnh MPa 6335,0 TCVN 7756-6:2007
 6 Chất lượng dán dính MPa 1,90 TCVN 7756-9:2007
 7 Lực bám giữ đinh vít – Bề mặt N 1621 TCVN 7756-11:2007
 8 Lực bám giữ đinh vít – Cạnh N 1069 TCVN 7756-11:2007

Kết quả thử nghiệm ngày 28/7/2015 bởi Viện Vật Liệu Xây Dựng – Bộ Xây Dựng.

LIÊN HỆ NHANH

Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi, hoặc gọi chúng tôi qua số máy: 0123-333-2333.

Not readable? Change text. captcha txt
Sales